Czy w przypadku, gdy termin związania ofertą upływa po wyborze oferty, a przed podpisaniem umowy należy zwrócić się o... - OpenLEX

Czy w przypadku, gdy termin związania ofertą upływa po wyborze oferty, a przed podpisaniem umowy należy zwrócić się o przedłużenie terminu związania ofertą tylko do wykonawcy, którego oferta została wybrana, czy również do pozostałych wykonawców?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 20 lipca 2012 r.

PYTANIE

Czy w przypadku, gdy termin związania ofertą upływa po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed podpisaniem umowy, należy zwrócić się o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą tylko do wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, czy również do pozostałych wykonawców?

Czy w przypadku, gdy wykonawcy nie wyrażą zgody na przedłużenie terminu związania ofertą należy ich wykluczyć?

Czy należy jedynie poinformować pozostałych wykonawców o przedłużeniu terminu związania ofertą?

Jak należy postąpić w przypadku, gdy Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przed podpisaniem umowy samodzielnie przedłuży termin związania z ofertą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?