Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 22 lipca 2015 r.

PYTANIE

Czy można dokonać obniżenia w deklaracji VAT podatku należnego o kwotę należnego podatku VAT wynikającego z korekt wystawionych przez sprzedawcę (bez zgody nabywcy), jeżeli wystawca otrzymał zwrotne potwierdzenie odbioru świadczące o otrzymaniu korekt przez nabywcę?

Firma świadcząca usługi w zakresie reklamy wystawiała faktury przed wykonaniem usługi. Najczęściej w trakcie trwania usługi, a niekiedy przed jej wykonaniem. W związku ze złożeniem wniosku o ogłoszeniem upadłości przez nabywcę usług, sprzedawca dokonał korekt, doprowadzając wartość sprzedaży do kwot wynikających z faktycznie wykonanych usług. Dokonał także obniżenia wynagrodzenia za już wykonane usługi. Korekty wystawione zostały bez uzgodnienia z nabywcą.

Czy w przypadku, gdy sprzedawca posiada dokument potwierdzający odbiór faktur korygujących, a nabywca nie akceptuje ich, można dokonać obniżenia podatku należnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?