Nowość Czy w przypadku gdy spółka wodna ma siedzibę na terenie powiatu A, a spółka działa na terenie powiatów B,C i D, nadzór nad działalnością spółki sprawuje każdy starosta w zakresie obszaru, na którym działa spółka wodna?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku gdy spółka wodna ma siedzibę na terenie powiatu A (starosta tego powiatu zatwierdził statut spółki (zgodnie z art. 446 ust. 3 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod.), a spółka działa na terenie powiatów B,C i D, nadzór nad działalnością spółki sprawuje każdy starosta w zakresie obszaru, na którym działa spółka wodna (art. 462 ust. 1 pr.wod.)?

Czy w przypadku gdy starosta powiatu B, na terenie którego działa spółka odmawia przyjmowania uchwał i sprawowania nadzoru, istnieje spór kompetencyjny, który winien w oparciu o art. 22 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. rozwiązać WSA?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX