Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2015 r.
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2015 r.

PYTANIE

Spółka nabywa złom gumowy (surowce z odpadów gumowych, najczęściej zużyte opony) wymieniony w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, dostawca jest czynnym podatnikiem VAT i dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. Ponieważ są spełnione wszystkie warunki określone w art. 17 ust. 1 pkt 7 u.p.t.u., zatem obowiązek rozliczenia podatku należnego spoczywa na nabywcy towaru, czyli spółce. Jednocześnie ten sam dostawca obciąża spółkę kosztami usług transportowych tego złomu, które jako koszty dodatkowe stanowią element świadczenia złożonego. W myśl art. 29a ust. 6 ustawy o VAT sprzedawca włącza do podstawy opodatkowania koszty transportu i łącznie całą wartość transakcji rozlicza w ramach tzw. "odwrotnego obciążenia". Tak więc przy odpłatnym nabyciu surowców gumowych do kosztów usługi transportowej jest zastosowany mechanizm "odwrotnego obciążenia".

Czy w przypadku, gdy spółka otrzymuje złom gumowy nieodpłatnie, a dostawca obciąża spółkę jedynie kosztami transportu tego towaru, taka usługa transportowa będzie podlegać rozliczeniu w ramach "odwrotnego obciążenia" jako całość świadczenia pieniężnego należnego dostawcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?