Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 5 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadząc nadzór nad zakładami pracy przeprowadza kontrole, które dokumentuje poprzez wypełnienie protokołu kontroli.

Czy w przypadku gdy przedsiębiorca będący osobą fizyczną poda dobrowolnie do protokołu dane osobowe wykraczające poza CEIDG należy jeszcze od niego uzyskać pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych i czy może on skorzystać z prawa do bycia zapomnianym jeżeli okres archiwizacji pokontrolnej wynosi 10 lat?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację