Czy w przypadku, gdy pracownik pracował w sobotę albo niedzielę mniej niż 8 godzin, a zawnioskuje o odbiór dnia wolnego w dniu,... - OpenLEX

Czy w przypadku, gdy pracownik pracował w sobotę albo niedzielę mniej niż 8 godzin, a zawnioskuje o odbiór dnia wolnego w dniu, w którym zgodnie z harmonogramem powinien przepracować 9,5 godziny należy mu udzielić całego dnia wolnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 4 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownikom samorządowym została polecona praca w sobotę i niedzielę (pomoc przy organizacji imprezy plenerowej). W jednostce obowiązuje równoważny system czasu pracy od poniedziałku do piątku w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy oraz roczny okres rozliczeniowy. Zgodnie z obowiązującym regulaminem pracy każda sobota jest dniem wolnym od pracy, a za pracę w niedzielę lub święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 dnia następnego.

1. Pracownik X - praca w sobotę w godzinach od 10.10 - do 17.00 i od 19.30 - 23.00

2. Pracownik Y - praca w sobotę w godzinach od 7.30 - 13.00 i w niedzielę od 11.00 - 20.00 (w poniedziałek pracował od 7.00 do 15.00)

3. Pracownik Z - praca w niedzielę od 10.30 - 20.00. (w poniedziałek pracował od 7.30 do 15.30) Jak prawidłowo zrekompensować i rozliczyć czas pracy tych pracowników.

Czy w przypadku gdy pracownik pracował w sobotę albo niedzielę mniej niż 8 godzin, a zawnioskuje o odbiór dnia wolnego w dniu, w którym zgodnie z harmonogramem powinien przepracować 9,5 godziny należy mu udzielić całego dnia wolnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX