Czy w przypadku gdy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wygasło w wyniku zastosowania klauzuli... - OpenLEX

Czy w przypadku gdy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wygasło w wyniku zastosowania klauzuli zachodzącego słońca, produkt leczniczy może pozostawać w obrocie do chwili wygaśnięcia jego terminu ważności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sławatyniec Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 10 listopada 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wygasło w wyniku zastosowania "sunset clause".

Czy produkt leczniczy może pozostawać w obrocie do chwili wygaśnięcia terminu ważności, czy powinien być wycofany?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX