Czy w przypadku, gdy podmiot publiczny korzysta z programu on-line do ewidencji czasu pracy i w tym celu we wspomnianym programie on-line wprowadza dane osobowe konieczne jest podpisanie umowy powierzenia danych osobowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Łukaszyk Joanna
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku, gdy podmiot publiczny korzysta z programu on-line do ewidencji czasu pracy i w tym celu we wspomnianym programie on-line podaje: imię, nazwisko, stanowisko, ilość dni urlopu wykorzystanego oraz ilość dni urlopu, który pozostał, a także powód nieobecności (katalog zamknięty: oddanie krwi, choroba, opieka nad dzieckiem, ciąża, wcześniej można było jeszcze zaznaczyć kwarantannę) konieczne jest podpisanie umowy powierzenia danych osobowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX