Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 11 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11.09.2019 r., C-383/18, w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumentowi przysługuje prawo do obniżki całkowitego kosztu kredytu, który obejmuje wszystkie koszty nałożone na konsumenta. Wyrok dotyczył art. 49 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1083).

Czy w przypadku, gdy po śmierci kredytobiorcy kredyt został w całości spłacony przez osoby z kręgu spadkobierców, należy im się proporcjonalny zwrot kosztów kredytu z tego tytułu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?