Czy w przypadku gdy organizacja zleca biuru tłumaczeń przetłumaczenie tekstu zawierającego dane osobowe dochodzi do powierzenia przetwarzania danych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Czub-Kiełczewska Sylwia
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organizacja zleca biuru tłumaczeń przetłumaczenie tekstu zawierającego dane osobowe innych osób (np. pracowników lub swoich klientów).

Czy biuro tłumaczeń jest w tym przypadku podmiotem przetwarzającym czy odbiorcą danych?

Czy ma znaczenie, czy tłumaczenie jest wykonywane przez tłumacza przysięgłego, czy przez tłumacza nie posiadającego uprawnień tłumacza przysięgłego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX