Czy w przypadku, gdy nauczyciel jest zatrudniony w dwóch szkołach, należy doręczyć postanowienie o wszczęciu postępowania... - OpenLEX

Czy w przypadku, gdy nauczyciel jest zatrudniony w dwóch szkołach, należy doręczyć postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego obu dyrektorom?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z § 18 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.05.2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego, postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego doręcza się między innymi dyrektorowi szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. Czy w przypadku, gdy nauczyciel jest zatrudniony w dwóch szkołach, należy doręczyć postanowienie obu dyrektorom, czy tylko dyrektorowi szkoły, w której doszło do zdarzenia, z powodu której toczy się postępowanie dyscyplinarne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?