Czy w przypadku, gdy na starsze dziecko nie ma zasądzonych alimentów, można traktować je jako pierwsze dziecko w rodzinie, dające uprawnienie drugiemu dziecku na przyznanie świadczenia wychowawczego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 18 września 2017 r.

PYTANIE

Rodzina 3-osobowa: matka dzieci (stan cywilny panna) i dwoje dzieci w wieku 5 i 6 lat. Matka dzieci nie wychowuje żadnego z dzieci wspólnie z jego ojcem. Matka dzieci składa wniosek o świadczenie wychowawcze w sierpniu 2017 r. na okres rozpoczynający się od 1.10.2017 r. i wnioskuje o przyznanie świadczenia wychowawczego na drugie dziecko w rodzinie. Do wniosku dołącza odpis tytułu wykonawczego poświadczającego zasądzenie alimentów na dziecko 5-letnie (na to, na które wnioskuje). Na dziecko 6-letnie nie ma natomiast zasądzonych alimentów. Dziecko 6-letnie jest pierwszym dzieckiem w rodzinie.

Czy w takim przypadku, jeżeli na 6-letnie dziecko w rodzinie nie ma zasądzonych alimentów, można traktować je jako pierwsze dziecko w rodzinie zgodnie z definicją pierwszego dziecka zawartą w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, dające uprawnienie drugiemu dziecku na przyznanie świadczenia wychowawczego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access