Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Miasto zamierza wybudować halę widowiskowo-sportową. Na ten cel chce pozyskać środki z funduszy pomocowych.

Czy przy założeniu, że będzie tam prowadzona również działalność komercyjna, będzie można uznać VAT za kwalifikowalny?

Jednocześnie Miasto na etapie aplikowania o środki unijne myśli o ewentualnym przekazaniu wybudowanego już obiektu do Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego, w którym ma swoje udziały (nie jest jednak podjęta ostateczna decyzja czy w formie umowy dzierżawy, czy na podstawie umowy użyczenia).

Z jakimi skutkami na gruncie VAT możemy się spotkać przy każdej z form przekazania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?