Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 18 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy świadczenia rodzicielskiego. Kobieta - panna nabyła prawo do pobierania świadczenia rodzicielskiego na dziecko urodzone 19.06.2017 r. Ojciec dziecka znany, ujmowany jest w składzie rodziny. Decyzja przyznająca była wydana na okres od 19.06.2017 r. do 18.06.2018 r. Jak ustalono kobieta dnia 9.10.2017 r. zmarła. Z uwagi na zgon beneficjenta zasadnym jest uchylenie świadczenia rodzicielskiego od października 201 7r. Kobieta pobrała świadczenie rodzicielskie za okres od 19.06.2017 r. do 30.09.2017 r.

Czy w takim przypadku o przyznanie świadczenia rodzicielskiego może ubiegać się ojciec dziecka?

Ojciec jest uprawniony w ZUS do renty socjalnej z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Nie rejestruje się w PUP.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?