Czy w przypadku, gdy inwestor zgłasza przydomową oczyszczalnię ścieków na potrzeby budynku mieszkalnego, który znajduje się na innej działce, należy ująć ją w zgłoszeniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Czy w przypadku, gdy inwestor zgłasza przydomową oczyszczalnię ścieków na potrzeby budynku mieszkalnego, który znajduje się na innej działce, należy ująć ją w zgłoszeniu oraz w oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowanie nieruchomością na cele budowlane?

Inwestor objął zakresem zgłoszenia tylko działkę, na której zamierza wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków, ponieważ włącza się do istniejącej rury kanalizacyjnej, więc nie wykonuje robót budowlanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX