Czy w przypadku, gdy gmina wyznaczy pełnomocnika, do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty za... - OpenLEX

Czy w przypadku, gdy gmina wyznaczy pełnomocnika, do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sokołowska Marianna
Odpowiedzi udzielono: 19 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku, gdy gmina wyznaczy pełnomocnika reprezentującego ją przed organem administracji architektoniczno-budowlanej (starosta) - do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX