Czy w przypadku, gdy decyzja uzyskała przymiot ostateczności rada gminy może rozpatrzyć skargę na tą decyzję wydaną przez kierownika ośrodka pomocy społecznej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 9 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do rady gminy wpłynęła skarga na działalność kierownika ośrodka pomocy społecznej w związku z wydaną decyzją administracyjną z upoważnienie wójta przez kierownika ośrodka pomocy społecznej. Postępowanie jest zakończone, strona w zakreślonym terminie nie odwołała się od decyzji.

Czy rada gminy powinna rozpatrywać tą skargę i podjąć uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi czy też uznać się organem niewłaściwym i przekazać wg właściwości wójtowi zgodnie z art 236 k.p.a.?

Czy też powinna rozpatrzeć skargę na całokształt działalności kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w zakresie dotyczącym w skardze decyzji administracyjnej uznać się organem niewłaściwym i przekazać wg właściwości wójtowi.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX