Czy w przypadku faktur korygujących, jeśli faktura zostanie opłacona w mechanizmie podzielonej płatności, należy dokonać zwrotu również z wykorzystaniem tego mechanizmu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy po wejściu w życie przepisów o mechanizmie podzielonej płatności (tzw. split payment), w sytuacji, kiedy nabywca zapłaci sprzedawcy za fakturę w mechanizmie podzielonej płatności, a następnie sprzedawca wystawi do tej faktury fakturę korygującą in minus, to czy sprzedawca będzie zobligowany dokonać przelewu za tę fakturę korygującą na rzecz nabywcy również z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX