Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Michalak Marcin
Odpowiedzi udzielono: 20 grudnia 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna korzysta z faktoringu niepełnego (bez ryzyka). Stosuje zasady podatkowe do ustalania różnic kursowych.

Następuje zapłata przez kontrahenta w euro na rzecz firmy faktoringowej, która przelewa 90% w formie zaliczki w euro, następne 10% po rozliczeniu i otrzymaniu zapłaty od naszego kontrahenta. Otrzymane wpłaty z tytułu naszych należności księgujemy po kursie kupna euro naszego banku z dnia wpływu środków na rachunek w euro.

a) Czy datą wpływu będzie data zapłaty na rachunek Faktora, czy wpływ środków z rachunku faktora na nasz wskazany bank?

b) Czy pkt a) dotyczy obu części zapłaty tj zaliczki i wyrównania (często po potrąceniu o koszty faktoringu)?Faktor wystawia fakturę w zł.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?