Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 17 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy za podpis w rozumieniu przepisu § 10 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania należy rozumieć a) tylko i wyłącznie bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, b) popis potwierdzony profilem danej osoby identyfikujący dokonanie przez nią wpisu (np. login)?

Zgodnie z przepisem § 10 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia w przypadku dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej podpis, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 lit. e, może być złożony oraz weryfikowany przy wykorzystaniu wewnętrznych mechanizmów systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 80.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?