Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku działalności opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (usługi transportowe taborem o ładowność pow. 2 ton), różnice kursowe podlegają opodatkowaniu taką samą stawką jak działalność podstawowa tj. 5,5%?

Czy w przypadku takiej formy opodatkowania, ujmuje się tylko różnice (dodatnie i ujemne) od przychodów za wykonane usługi?

Czy również różnice z zapłaty zobowiązań oraz różnice wynikające z ruchów środków pieniężnych pomiędzy kontem walutowym a kontem podstawowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?