Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Decyzją z dnia 15.10.2019 r. przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym na rok szkolny 2019/2020 na dwoje dzieci. W kwietniu 2020 r. otrzymano informacje o tym, że jedno z dzieci, które w kwietniu ukończyło 18 lat zostało skreślone z listy uczniów.

Z urzędu zostało wszczęte postępowanie w sprawie zweryfikowania dalszego prawa do pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Następnie ten Pan złożył rezygnację ze stypendium szkolnego od 1 stycznia 2020 r.

Jaką decyzję należy wydać w opisanej sytuacji?

Czy w przypadku decyzji wstrzymującej bądź cofającej w podstawie prawnej należy zastosować art. 163 k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?