Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sokołowska Marianna
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku budowy wiaty, na wniosek o pozwolenie na budowę, w odległości od granicy mniejszej niż 3 metry, właściciel działki sąsiedniej jest stroną postępowania?

Czy zgodnie z prawem budowlanym organ administracji architektoniczno-budowlanej powinien zawiadomić właściciela sąsiedniej działki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?