Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 28 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w konsekwencji wezwania wykonawcy w trybie art. 26 ust. 2 p.z.p. do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, jeżeli wykonawca ma świadomość niespełniania warunków udziału, to czy istnieje możliwość uniknięcia przepadku wadium?

Czy w przypadku uzupełnienia dokumentacji w sposób niepełny w trybie art. 26 ust. 2 p.z.p. skutkować będzie to wezwaniem w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p. oraz zatrzymaniem wadium w przypadku braku uzupełnienia dokumentacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację