Czy w przypadku braku pytań wykonawców oraz braku ofert w postępowaniu członkowie komisji przetargowej oraz kierownik... - OpenLEX

Czy w przypadku braku pytań wykonawców oraz braku ofert w postępowaniu członkowie komisji przetargowej oraz kierownik zamawiającego musi składać oświadczenie o braku konfliktu interesów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 6 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku braku pytań wykonawców oraz braku ofert w postępowaniu członkowie komisji przetargowej oraz kierownik zamawiającego musi składać oświadczenie o braku konfliktu interesów zgodnie z art. 56 ust. 2 p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX