Czy w przypadku braku opublikowanego ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na realizację publicznego transportu zbiorowego zamawiający ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kozłowski Bartosz
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający otrzymał dotację celową na realizację publicznego transportu zbiorowego. Publiczny transport zbiorowy ma się rozpocząć w styczniu 2022 r. i zamawiający nie jest w stanie wypełnić dyspozycji art. 23 ust. 1 u.p.t.d. Czy w przypadku braku opublikowanego ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 1 u.p.t.d., grozi zamawiającemu dyscyplina finansów publicznych lub inne konsekwencje? Jak można uruchomić publiczny transport zbiorowy w styczniu 2022 r. aby nie utracić dotacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX