Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina X jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. W najbliższym czasie zamierza dokonać sprzedaży gruntu zabudowanego starym, obecnie nieużytkowanym budynkiem. Przy nabyciu nieruchomości gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego. Z przeprowadzonej analizy sytuacji wynika, że budynek nigdy nie został odebrany przez Inspektora Nadzoru Budowlanego, a mimo to był w przeszłości wynajmowany na cele mieszkalne. Obecnie budynek przeznaczony jest do rozbiórki.

Jaką stawkę VAT (23% czy ZW) należy zastosować przy sprzedaży danej nieruchomości?

Czy w przypadku braku odbioru budynku w ogóle można mówić o pierwszym zasiedleniu w rozumieniu art. 2 pkt 14 u.p.t.u.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?