Czy w przypadku braku możliwości realizacji przez nauczyciela zastępstwa doraźnego możliwe jest zwolnienie uczniów z zajęć edukacyjnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w sytuacji konieczności organizowania zastępstw za nieobecnych nauczycieli dyrektor szkoły ma prawo odwołać pierwszą czy też ostatnią lekcję danej klasy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access