Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 18 sierpnia 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość rozwiązanego odpisu aktualizującego utworzonego na przychody z tytułu szkód?

Przychód ten był opodatkowany w momencie wystawienia not obciążeniowych, natomiast odpis aktualizujący nie został uznany za koszt podatkowy. Przedmiotowy przychód wynikał z obciążenia wierzyciela udokumentowaną szkodą, jaką nasza firma poniosła w związku z windykacją należności na ponad 4 mln zł. W wyniku egzekucji komorniczej należność główna wraz z odsetkami została uregulowana. Co do odszkodowania, dłużnik zakwestionował jego zasadność. Prawnik naszej spółki w swoim protokole stwierdza za niezasadne kierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, ponieważ nie jest mu znany żaden przypadek uznania przez sąd podobnego roszczenia. Ponadto inny wierzyciel wystąpił z powództwem do sądu o podobne roszczenia wobec tego samego dłużnika i sąd oddalił powództwo obciążając powoda kosztami. Z uwagi na wartość szkody - rzędu 500.000 zł - ponoszenie kosztów sądowych wg prawnika jest gospodarczo nieuzasadnione. Nasza firma środki uzyskane z windykacji w pierwszej kolejności zaliczyła na pokrycie szkód. Jednak dłużnik zakwestionował nasze rozliczenie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?