Czy w przypadku bezzasadnego wszczęcia postępowania egzekucyjnego można zaskarżyć US?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2013 r.

PYTANIE

Czy w przypadku bezzasadnego wszczęcia postępowania egzekucyjnego, po uchyleniu egzekucji można zaskarżyć Urząd Skarbowy?

Organ wystosował pismo do banku w którym poinformował, że egzekucja jest bezpodstawna.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access