Czy w przypadku badania klinicznego rejestrowanego i opiniowanego przez lokalne komisje bioetyczne w starym trybie, konieczne... - OpenLEX

Czy w przypadku badania klinicznego rejestrowanego i opiniowanego przez lokalne komisje bioetyczne w starym trybie, konieczne aktualizacje nadal powinny być zgłaszane do poszczególnych lokalnych komisji bioetycznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Biadun Dobrawa
Odpowiedzi udzielono: 14 września 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku badania klinicznego rejestrowanego i opiniowanego przez lokalne komisje bioetyczne w starym trybie (przed wejściem w życie zmiany ustawy – Prawo farmaceutyczne, wprowadzającej jedną komisję bioetyczną właściwą dla koordynatora) konieczne aktualizacje (uaktualniane zgody pacjenta, poprawki do protokołu) nadal powinny być zgłaszane do poszczególnych lokalnych komisji bioetycznych?

Czy w takim przypadku należałoby jednak stosować się do obowiązującego prawa i wybrać jedną komisję jako centralną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX