Czy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa refundowanych wyrobów medycznych zamawiający musi wymagać,... - OpenLEX

Czy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa refundowanych wyrobów medycznych zamawiający musi wymagać, aby wykonawca był hurtownią posiadającą zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jagodziński Marcin Jerzy
Odpowiedzi udzielono: 29 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przetargu prowadzonym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (przetarg nieograniczony) na wyrób medyczny refundowany "Paski diagnostyczne wraz z dzierżawą kompatybilnych glukometrów" zamawiający musi wymagać aby wykonawca był hurtownią posiadającą zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, a zatem czy musi wymagać posiadania ważnego zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX