Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kurowska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zgodnie z nowym PZP, w przetargu na roboty budowlane (postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne) można ustalić jako jedyne kryterium oceny ofert - cenę?

Czy okres gwarancji można zastosować jako drugie kryterium oceny ofert w przypadku zamówienia na roboty budowlane?

Jakie kryterium oceny ofert zastosować w przypadku zamówienia na roboty budowlane (postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne)?

Czy można zastosować np. kryterium cena - 60%, okres gwarancji - 40%?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?