Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Stowarzyszenie prowadzące statutową działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu jest właścicielem nieruchomości (gruntów i budynku). Część tej nieruchomości stowarzyszenie wynajęło na prowadzenie działalności gospodarczej. Określona powierzchnia gruntów i powierzchnia budynku zostały zajęte na prowadzenie tej działalności. Od części zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej Stowarzyszenie płaci więc podatek od nieruchomości. W maju 2020 r. stowarzyszenie złożyło organowi podatkowemu podanie o umorzenie zaległości podatkowych za kwiecień i maj 2020 r. W podaniu wskazano, iż z uwagi na epidemię COVID-19 osoba wynajmująca od stowarzyszenia część nieruchomości nie mogła tej działalności prowadzić, z uwagi na wprowadzony zakaz i nie wywiązała się z płatności za wynajem wobec stowarzyszenia. Stowarzyszenie z braku środków nie uiściło więc należnego podatku od nieruchomości.

Czy rozpatrując ww. wniosek organ podatkowy powinien kierować się tylko zapisami art. 67a Ordynacji podatkowej, czy również mają w tym przypadku zastosowanie przepisy określone w art. 67 b Ordynacji podatkowej? Czy umorzenie zaległości podatkowych ww. stowarzyszeniu będzie stanowiło pomoc de minimis?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?