Czy w przedstawionym stanie faktycznym możliwe jest umorzenie postępowania egzekucyjnego w administracji? - OpenLEX

Czy w przedstawionym stanie faktycznym możliwe jest umorzenie postępowania egzekucyjnego w administracji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 13 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta wydaje decyzje dotyczące kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania. Często zdarza się, że trudno jest prowadzić postępowanie egzekucyjne z uwagi na brak adresu zamieszkania. Decyzja w sprawie kosztów jest uznawana za doręczoną poprzez awizowanie listu (osoby podają niewłaściwe adresy). Wystawiając tytuł wykonawczy, okazuje się że dana osoba nie jest objęta właściwością danego urzędu skarbowego. Tytuł wykonawczy jest przesyłany do innych urzędów skarbowych (na podstawie informacji o ewentualnym pobycie).

Czy w tej sytuacji można zastosować art. 130 a ust. 10l ustawy prawo o ruchu drogowym i dokonać umorzenia postępowania egzekucyjnego?

Czy w tej sytuacji umorzenie postępowania jest równoznaczne z umorzeniem należności?

Ww. dochody stanowią dochody publicznoprawne art. 60 ustawy o finansach publicznych. W katalogu podstaw do umorzenia należności nie ma pkt. umorzenie postępowania egzekucyjnego. Ponadto, w którym momencie można dokonać wyksięgowania należności z ksiąg w sytuacji gdy decyzja o umorzeniu należności została wystawiona w 2022 r., a osoba odebrała ją w 2023 r.

Czy w sprawozdaniu Rb-27S za 2022 r. należy je wykazać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX