Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2012 r.

PYTANIE

W gminnej spółce wodnej "X" zrzeszeni są mieszkańcy miejscowości "A". Po zmianach terytorialnych miejscowość "A" znajduje się już na terenie innej gminy, gdzie działa gminna spółka wodna "Y".

Co prawda zmiana terytorialna w zakresie granic gmin miała miejsce przed rokiem 2006, kiedy to starosta zatwierdził znowelizowane statuty gminnych spółek wodnych, ale z racji, iż obydwie te spółki były zrzeszone w jednym związku spółek wodnych, który prowadził za nie wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem tych spółek, nie zmieniono "przynależności" mieszkańców miejscowości "A" ze spółki "X" do spółki "Y".

Wszystko było w porządku do czasu gdy gminna spółka wodna "Y" wyłączyła się z owego związku spółek wodnych i działa samodzielnie.

Zapisy w statutach obydwu spółek wodnych stanowią, że "terenem działania spółki wodnej jest obszar gminy (odpowiednio) X i Y".

W związku z czym obecnie mieszkańcy miejscowości "A" zaczęli wpłacać składki na konto gminnej spółki wodnej "Y", a nie jak dotychczas do gminnej spółki wodnej "X".

Natomiast związek spółek wodnych – działający w imieniu gminnej spółki wodnej "X" nadal wysyła upomnienia do tych mieszkańców o konieczności wpłacania składek dla gminnej spółki wodnej "X".

Czy związek spółek wodnych działający w imieniu spółki "Y" ma podstawy by domagać się od mieszkańców zapłaty składek, które to składki mieszkańcy ci wpłacają już na konto spółki "X"?

Czy starosta w ramach prowadzonego nadzoru nad spółkami ma wystosować do związku spółek wodnych pismo z informacją, aby ten zaprzestał "nękania" mieszkańców?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?