Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 17 lipca 2015 r.

PYTANIE

Inwestor prowadzi fermę drobiu. Planuje dobudować kolejny obiekt inwentarski i w związku z tym występuje o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na potrzeby technologiczne - pojenie drobiu - planuje wykorzystywać istniejące ujęcie wody, z którego będzie pobierał poniżej 5 m3/dobę wody. Jeśli zapotrzebowanie na wodę do celów technologicznych przekroczy 5 m3/dobę, to zamierza uzupełnić je o wodę z sieci wodociągowej. Nie posiada on pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z przedmiotowego ujęcia.

Czy w przedstawionej sytuacji na pobór wody z ujęcia w ilości <5 m3/dobę inwestor będzie musiał wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego?

Czy woda ta będzie podlegała wymaganiom prowadzenia pomiarów jej jakości, tak jak w przypadku wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (konieczne będzie wykonywanie monitoringu kontrolnego i przeglądowego)?

Czy w obliczeniach zapotrzebowania na wodę we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy fermy drobiu należy uwzględnić zapotrzebowanie na wodę właściciela fermy oraz jego rodziny, którzy będą na niej pracowali?

Nie przewiduje się zatrudnienia innym pracowników. Na terenie fermy drobiu zlokalizowany jest węzeł sanitarny przy jednym z obiektów inwentarskich oraz dom mieszkalny.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?