Czy w projektowanym budynku oświatowym - szkoła ponadpodstawowa - jest obowiązek stosowania wentylacji mechanicznej, czy można... - OpenLEX

Czy w projektowanym budynku oświatowym - szkoła ponadpodstawowa - jest obowiązek stosowania wentylacji mechanicznej, czy można zastosować wentylację grawitacyjną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 8 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w projektowanym budynku oświatowym - szkoła ponadpodstawowa - jest obowiązek stosowania wentylacji mechanicznej i opierać się na par. 147 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) – dalej r.w.t., czy można zastosować wentylację grawitacyjną i stosować się do par. 155 r.w.t.?

Czy jest obowiązek stosować normę PN-83-B-03430:1983, która jest wycofana?

Inwestor powołuje się na par. 147 ust. 1 i par. 148 ust. 1 r.w.t. oraz wymagań określonych w punkcie 4.1.1 normy PN-83-B-03430/Az-3. Przepis par. 147 ust. 1 r.w.t. powołuje się na przepisy odrębne i w/w normę, mówiącą w pkt.4.1.1 o wymaganej ilości powietrza wentylacyjnego. Jednak norma ta została wycofana w 2015 r. i nie jest dokumentem obowiązującym, a przepisy odrębne nie zostały szczegółowo przywołane. Przepis par. 148 ust. 1 r.w.t. jest jedynie wynikiem powołania się na par. 147 ust. 1 r.w.t. i Normę Polską. Projekt został zrobiony w 2016 r. i zaopiniowany przez rzeczoznawcę w zakresie BHP w oparciu o par. 155 ust. 1-4 r.w.t., w którym przywołano z nazwy obiekty oświaty. Dopuszcza się w nim wentylację grawitacyjną z okresowym przewietrzaniem pomieszczeń przez otwarcie okien i ilość powietrza uwzględniono wg normy w zakresie 20-50m3/h.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX