Czy w projektowanych postanowieniach umownych na roboty budowlane można wprowadzić zapisy umożliwiającego zamawiającemu ograniczenie zakresu zamówienia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kozłowski Bartosz
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w projektowanych postanowieniach umownych na roboty budowlane (rozliczenie ryczałtem) zamawiający może określić, że jednostronnie jest uprawniony do rezygnacji, odstąpienia od części robót powierzonych wykonawcy? Pisemnym oświadczeniem informowałby wykonawcę o robotach zaniechanych podając ich dokładny zakres i rozmiar.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX