Czy w procesie prekwalifikacji, zamawiający może ograniczyć badanie wiedzy i doświadczenia tylko i wyłącznie do zasobów własnych wykonawcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Grodzka Eliza
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2015 r.

PYTANIE

Czy w procesie prekwalifikacji, doświadczenia posiadanego jako podwykonawca lub podmiot z art. 26 ust. 2b p.z.p. można nie uwzględnić i ograniczyć badanie tego warunku, tylko do doświadczenia wykonawcy lub członka konsorcjum składającego wniosek o dopuszczenie w postępowaniu wieloetapowym?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access