Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Falkowska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Procedura odwrócona. Zamawiający jako jedno z kryteriów oceny ofert wskazał w SIWZ zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Opis kryterium brzmiał: Za każdą 1 osobę niepełnosprawną zatrudnioną do realizacji przedmiotu zamówienia, wykonawca otrzyma 8 pkt - maksymalnie 24 pkt za 3 i więcej zatrudnionych osób niepełnosprawnych do realizacji przedmiotu zamówienia. W formularzu ofertowym wykonawca wpisał, że zatrudni "3 i więcej osób". Przy ocenie ofert zamawiający przyjmie maksymalną liczbę punktów.

Czy należy wyjaśnić stwierdzenie "i więcej osób", aby nie prowadziło ono do istotnej zmiany treści oferty?

Czy jest to jednoznaczne oświadczenie woli przez wykonawcę, bo tak na prawdę nie wiadomo ile tych osób niepełnosprawnych chce wykonawca zatrudnić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację