Czy w pozycji Usługi obce można przedstawić wartość ze znakiem minus?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy ująć w rachunku zysków i strat za 2022 r. (wersja porównawcza) następujące zdarzenie. W grudniu 2021 r. została zaksięgowana faktura dostawcy na kwotę 100 tys. zł w koszty wytworzenia produktu zwiększając wartość produktu w toku ujętej w RMK czynnych. W maju 2022 r. została wystawiona i zaksięgowana korekta tej faktury na całą kwotę minus 100 tys. zł (ponieważ usługa nie mogła zostać zrealizowana). Na koniec 2022 roku w rachunku zysków i strat "Zmiana stanu produktów" wyniosła minus 100 tys. zł (i była to jedyna pozycja po stronie przychodów), a w pozycji "Usługi obce" pojawiła się wartość minus 100 zł (z tytułu korekty zaksięgowanych kosztów) oraz plus 10 tys. zł (z tytułu kosztów zarządu), czyli ostatecznie minus 90 tys. zł w pozycji "Usługi obce", a "Strata ze sprzedaży" wyniosła minus 10 tys. zł. Były to wszystkie zdarzenia jakie wystąpiły w 2022 roku.

Czy takie ich ujęcie w porównawczym wariancie rachunku zysków i strat jest prawidłowe?

Czy w pozycji "Usługi obce" można przedstawić wartość ze znakiem minus?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX