Czy w pozwoleniu zintegrowanym należy ustalić warunki poboru wód podziemnych, jeżeli wody te są pobierane oprócz na potrzeby instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego, również na cele socjalno-bytowe oraz przeciwpożarowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zgodnie z art. 202 ust. 6 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – dalej p.o.ś. w pozwoleniu zintegrowanym należy ustalić warunki poboru wód podziemnych, jeżeli wody te są pobierane oprócz na potrzeby instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego, również na cele socjalno-bytowe (w tym pracowników biurowych zakładu) oraz przeciwpożarowe zakładu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX