Czy w pozwoleniu zintegrowanym dla instalacji spawania powinna być określona emisja godzinowa?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w pozwoleniu zintegrowanym zgodnie z art. 202 ust. 2 p.o.ś. dla instalacji spawania powinna być określona emisja godzinowa?

Prowadzący instalację we wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego zgodnie z art. 203 ust. 3 p.o.ś. wniósł o objęcie w pozwoleniu zintegrowanym instalacji podlegającej pod pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (stanowiska spawalnicze).

Czy w pozwoleniu zintegrowanym zgodnie z art. 202 ust. 2 p.o.ś. dla instalacji spawania powinna być określona emisja godzinowa oraz emisja roczna dla tych substancji, które nie przekraczają 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia, uśrednionych dla godziny, czy może należy zastosować art. 224 ust. 3 p.o.ś. i tylko wskazać rodzaje gazów i pyłów, których wielkości emisji nie określono?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX