Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 5 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

RDOŚ chce wykonać sztuczne tarliska (bystrza) w kilku rzekach. Wiele sztucznych tarlisk jest zlokalizowanych pod mostami lub w bliskim sąsiedztwie budowli hydrotechnicznych. Prowadzenie prac utrzymaniowych w/w obiektów będzie utrudnione, ponieważ nie należy prowadzić żadnych prac utrzymaniowych w miejscach, gdzie będą usypane sztuczne tarliska. RDOŚ twierdzi, że planowane do wykonania bystrza nie wpłyną na grunty sąsiednie. Zdaniem tutejszego organu może to zaburzyć przepływ wód w tych rzekach. Przedsięwzięcie to zakwalifikowane zostało przez organ zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne do robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód poza granicami nieruchomości gruntowej, na której są prowadzone te roboty.

Czy wydanie pozwolenia wodnoprawnego wymagane jest w przypadku stwierdzenia wpływu na grunty sąsiednie, czy również w przypadku podejrzenia tego wpływu?

Czy w pozwoleniu wodnoprawnym wnioskodawca powinien się odnieść do pozwoleń wodnoprawnych wydanych dla innych podmiotów na wykonanie urządzeń wodnych będących w bliskim sąsiedztwie planowanych do wykonania bystrzy?

Jeśli inwestor wykaże, że planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na grunty sąsiednie i nie będzie to kolidować z posiadanymi pozwoleniami wodnoprawnymi innych użytkowników, czy można odstąpić od wydania pozwolenia wodnoprawnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?