Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 25 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 233 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o., wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów powinien zawierać wskazanie środków transportu odpadów. W związku z tym tutejszy organ, chcąc scharakteryzować i przypisać rodzaj środka transportu, podaje w decyzji numer rejestracyjny pojazdu (samochód, naczepa).

Czy postępowanie w tym zakresie jest prawidłowe, tzn. czy w decyzji należy wymieniać numery rejestracyjne środka transportu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?