Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 18 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w postępowaniu w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, w którym określone są warunki przetwarzania odpadów dla współspalarni odpadów, stronami postępowania są właściciele nieruchomości sąsiadujących z instalacją?

Zgodnie z art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o., stronami postępowania nie są właściciele nieruchomości sąsiadujących z instalacją. Przepisu tego nie stosuje się w postępowaniu o wydanie pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla spalarni lub współspalarni (art. 170 ust. 3 u.o.).

Czy jeżeli nie jest to wniosek o wydanie nowego pozwolenia zintegrowanego, tylko o jego zmianę, to należy sąsiadów informować o tym, że toczy się takie postępowanie?

Należy dodać, że instalacja istnieje od 10 lat i w postępowaniu o wydanie pozwolenia zintegrowanego sąsiedzi nie byli stronami.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?