Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w postępowaniu administracyjnym w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej osoby zainteresowanej (niepełnosprawna fizycznie, leżąca, brak kontaktu, nic nie mówi) może reprezentować osoba, która posiada pełnomocnictwo ustanowione aktem notarialnym?

W pełnomocnictwie tym zainteresowany oświadczył, że udziela pełnomocnictwa danej osobie do występowania, m.in. przed wszelkimi urzędami, organami władzy państwowej i samorządowej, urzędami i instytucjami, podpisywania wszelkich dokumentów, odbierania korespondencji, składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy, wniosków, pism oraz dokonywania wszelkich czynności, jakie się okażą konieczne i niezębne.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?