Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w postępowaniu scaleniowym starosta, przed wydaniem decyzji, ma obowiązek zawiadomić strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, stosownie do art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego?

Jeśli tak, czy istnieje możliwość doręczenia takiego zawiadomienia przez obwieszczenie dla postępowań wszczętych przed 1.06.2017 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?