Czy w postępowaniu poniżej progów UE zamawiający zawsze musi żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku wykluczenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w postępowaniu poniżej progów UE zamawiający zawsze musi żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku wykluczenia?

Czy może poprzestać tylko na oświadczeniu wstępnym składanym do oferty?

Jakich dokumentów minimum musi żądać od wykonawcy po złożeniu oferty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX